Karl (Kai) Reinhold DONNER (1888–1935)

Karl (Kai) Reinhold DONNER (1888–1935)

Karl (Kai) Reinhold DONNER (1888–1935)

Karl (Kai) Reinhold DONNER (1888–1935)

Esineitä ja kenttäkuvia

Esineitä ja kenttäkuvia

Esineitä ja kenttäkuvia

Esineitä ja kenttäkuvia

Länsi-Siperian kartta

Länsi-Siperian kartta

Länsi-Siperian kartta

Länsi-Siperian kartta

KAI DONNER

kielentutkija

Kai Donner opiskeli Budapestin yliopistossa 1908 ja Cambridgen yliopistossa 1911, valmistui filosofian maisteriksi 1914 Helsingissä ja väitteli tohtoriksi 1923. Vuonna 1924 hänet nimitettiin uralilaisen kielitieteen dosentiksi Helsingin yliopistoon. Fonetiikan vt. professorina Donner toimi vuodesta 1934.

Kai Donner teki laajoja tutkimusmatkoja Siperiaan 1911–1913 ja 1914. Matkoillaan hän noudatti Edvard Westermarckin, Konrad Nielsenin ja Fridtjof Nansenin neuvoja tehdä tutkimusta sopeutumalla alkuasukkaiden elämäntapaan. Hän tutki itäisiä samojedikieliä, enetsiä, nganasania, selkuppia ja kamassia sekä keettiä.

Donner teki myös kansatieteellisiä havaintoja ja julkaisi tutkielmia mm. hantien, mansien ja samojedikansojen sekä keettien poronhoidon alkuperästä. Hän lahjoitti Suomen kansallismuseolle kokoelmansa, joka sisältää 260 esinettä. Siihen kuuluu esineitä selkupeilta, hanteilta, nenetseiltä, enetseiltä, evenkeiltä, dolgaaneilta ja kamasseilta.

Matkojensa tuloksena Donner julkaisi kansantajuiset teokset Siperian samojedien keskuudessa (1915, 1979) ja Siperia. Elämä ja entisyys (1933). Varhaisen kuoleman takia Donnerin keräämä kielitieteellinen aineisto jäi muiden julkaistavaksi.

Bambergs Schulwandkarte. Carl Chun, Inh. Bernh. Fahrig, Geographischer Verlag, Berlin. Kuva Markku Haverinen. Museovirasto.

Kai Donner liikkui laajalla alueella Länsi-Siperiassa. Jenisein, Tazin ja Obin vesistöalueilla hän tutki selkupin kieltä, Jenisein suupuolella nganasania ja Sajanin pohjoispuolella kamassia.